cm ryska

Mało kto wie, że w niektórych przypadkach chory może liczyć na domową wizytę lekarza rodzinnego. Tego typu wizyty przysługują w przypadku nagłego zachorowania lub znacznego pogorszenia stanu zdrowia. Wizyty domowe obejmują także przypadki, gdy pacjent rozchorował się w nocy.

Lekarz rodzinny, a wizyta domowa

Opieka zdrowotna, która świadczona jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie obejmuje tylko i wyłącznie świadczeń w placówkach służby zdrowia. Chory może liczyć także na wizytę domową lekarza rodzinnego. Co zrobić w przypadku, gdy rodzinny lekarz odmawia wizyty domowej? Wówczas pacjent, który zgłaszał potrzebę takiej wizyty może złożyć skargę do rzecznika praw ubezpieczonych – do odpowiedniego oddziału NFZ. W ostateczności można także zmienić lekarza rodzinnego. Jak można zauważyć u lekarza rodzinnego nie trzeba leczyć się tylko i wyłącznie w ośrodku zdrowia. Należy jednak pamiętać o tym, że wezwanie lekarza na wizytę domową powinno być uzasadnione. Jeśli pacjent jest w dobrym stanie zdrowia (może sam chodzić) powinno udać się z nim do najbliższego ośrodka zdrowia w celu sprawdzenia co mu dokładnie dolega i co jest przyczyną występowania dolegliwości, na które obecnie skarży się pacjent.

Comments are closed.